Meer dan 10% van alle diabetespatiënten heeft complicaties als gevolg van hun suikerziekte. Door mijn specialisatie “Diabetische voet” ben ik in staat om professionele hulp en voetverzorging te verlenen. In veel van deze gevallen wordt deze pedicure behandeling ook door uw zorgverzekering vergoed.

Voetverzorging bij diabetespatiënten vereist extra zorg. Regelmatige controle (en behandeling) door de pedicure kan ernstige gevolgen voorkomen.

Heeft u last van één of meer van de volgende problemen:

  • koude voeten
  • moeilijk genezende wondjes
  • tintelende voeten of last van pijnscheuten
  • verminderd gevoel in voeten
  • rode, gezwollen voeten
  • verkleuringen aan de tenen en of voet

Neem dan meteen contact met ons op.

Volgens het Diabetes Fonds kunnen pedicures met voetaantekening Diabetische Voetaantekening u ook helpen.

Hier leest u iets meer over de diabetische voet en de reden waarom de pedicure daarvoor speciaal gecertificeerd moet zijn.

Een diabetische voet is een “lange termijn complicatie” van suikerziekte (vaak 10-15 jaar na het begin van diabetes). Als de zenuwen in de voeten zijn aangetast, voelt u minder waardoor u meer kans heeft op wonden aan de voeten. Het kan gaan om verschillende soorten voetafwijkingen, bijvoorbeeld overmatige eeltvorming of het vormen van grote wonden. Deze wonden genezen minder snel of helemaal niet en dan moet een teen, deel van de voet of zelfs het gehele (onder)been eraf worden gehaald: amputatie. Deze complicatie komt voor bij ongeveer 1 op de 4 diabetes patiënten. Dit zijn vaker de diabetes type 2 patiënten. Dit ligt aan het feit dat diabetes type 2 patiënten vaak al jarenlang diabetes hebben zonder dat ze het weten. Dit betekent dat zij al jaren rondlopen met te hoge bloedsuikerwaarden. Dit is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van de complicatie “diabetische voet”.

Mensen met diabetes type 1 zijn vaak goed ingesteld op insuline en hebben daardoor geen hoge (of wisselende) bloedsuiker waarden. Dit is overigens geen garantie dat bij hen geen diabetische voet kan ontstaan. Daarom is extra en regelmatige controle zo belangrijk.

Waarom sommigen wel en soms geen diabetische voet krijgen, is helaas nog niet duidelijk.

De gevolgen van de diabetische voet:

  • het verminderen van het gevoel in de voet
  • het ontstaan van vaatproblemen
  • het ontstaan van gewrichtsstijfheid

Omdat deze oorzaken soms ongemerkt bestaan, is het goed dat iedere diabetespatiënt zijn of haar voeten jaarlijks laat controleren door een voetverzorger/pedicure met een diabetische voetaantekening.

Voorkomen van complicaties
Voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Door een goede voetverzorging, door uzelf en door de pedicure, kan veel ellende worden voorkomen.

Algemene adviezen voor de diabetespatiënt:
Controleer dagelijks uw voeten op eventuele wondjes of huidbeschadigingen ga regelmatig fietsen of wandelen en doe (dagelijks) voetoefeningen laat uw voeten behandelen door een professionele pedicure aangesloten bij ProVoet met de  aantekening “Diabetische Voet.”

Mooie nagels en verzorgde voeten?

Het is aan te raden om enkele malen per jaar, ook als u geen voetklachten heeft, naar een professionele pedicure aangesloten bij ProVoet te gaan. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de pedicure. Naast de voetbehandeling, geef ik u adviezen over de verzorging van uw voeten en de keuze van schoenen. Tevens kan ik u adviserend doorverwijzen naar de huisarts, specialist of een podotherapeut.

Wacht niet langer en maak meteen een afspraak met Feet Treat in Amsterdam Zuid, Buitenveldert.

U gaat pijnvrij en ontspannen weer bij ons de deur uit.